Select Page

florenova & Lövström

Boutique consulting firm

Core value development

Contact

Vi är en expertinriktad firma som förbättrar våra klienters kärnvärde i linje med multiurban tillväxt.

Företagsrådgivning

En av våra starkaste förmågor och kompetenser är företagsrådgivning. Ledarskap är och har alltid varit ett debatterad fråga. JA – omsättning och vinst gror nerifrån och up. Likväl, behövs det konstant omvårdnad uppifrån och ner.

Även om påståendet “ledarskap är en konstform”, kan tyckas vara lite pretentiöst, anspelar det på några nyckel aspekter som bör adresseras. Ett: Ledarskap ligger I betraktarens ögon, vilket betyder  att både anställda och intressenter behöver dela samma perspektiv. Två, varken konst, ledningsarbete eller verksamhetsstrategier kan framgångsrikt skapas, utan goda verktyg eller kreativ fantasi. Våra consulter är kreatörer av värde via de kompetenser eran verksamhet redan besitter.

Juridisk rådgivning

Företagslandskapet har alltid haft en analogisk anknytning till krigsföring i konkurrensen av marknadsandelar. De följer mönstret i likhet militära strategier när det kommer till att, antingen avancera frontlinjen eller försvara sin rådande position. Slagfältet är dock inte av rent geografisk art. Särkilt inte i samtiden av den digitala globaliseringen, där varumärken agerar riktmärken, gränser utgörs av utbud och efterfrågan, och viktiga positioneringar av segment och målgrupper. Kartan är således uppritad av avtal, lagar och förhandlingar under vilka företag verkar.

Ett företags arsenal involverar data, human kapital, kontrakt och innovation. Centralt, är därmed skyddandet av både materiella och immateriella tillgångar i verksamhetens värdeskapande. För att generera inkomster och säkra långsiktigt lönsamhet är juridisk expertis helt avgörande. Våra jurister är ständigt uppdaterade i enlighet med aktuella och ständiga utvecklingen. Detta för att kunna bidra med de mest adekvata och avgörande juridiska råden för våra klienters framåtskridande.

Projektledning

Alla verksamhetsprojekt är fyllda av möjligheter. Dessvärre, missar många projekt “mitt-i-prick”, och går därmed miste om de verkligt stora nyttoeffekterna.

Anledningen, är mer än ofta, bristande ledarskap och missledda projektplaner. Både forskning och vår erfarenhet visar att kommunikationen mellan avdelningar och team, samt bristfälliga krav och direktiv. Är de främsta orsakerna som resulterar i flest fel. Våra konsulter leder och agerar utifrån konsensus bland alla intressenter. Detta för att  producera synergieffekter. Konstruktionerna leder till sömnlösa interaktioner, god stämning och stark effektivitet i vilket projekt det än gäller.