Select Page

florenova & Lövström

Boutique consulting firm

Core value development

Contact

Vi är en expertinriktad firma som förbättrar våra klienters kärnvärde i linje med multiurban tillväxt.

Företagsrådgivning

En av våra starkaste förmågor och kompetenser är företagsrådgivning. En viktig förutsättning för att övertid skapa värde är balansen mellan kortsiktiga mål och långsiktiga strategier. Det kan tyckas självklart, men en självklarhet många har svårt att implementera – omsättning och vinst gror nerifrån och up. Likväl, behövs det konstant omvårdnad uppifrån och ner.

Genom användning av beprövade metoder, lång erfarenhet, kontinuerlig anpassning, “design thinking”, förändringsarbete och digital transformation når vi källan av er potential. Källan som skapar värde för företag att förvalta.

Juridisk rådgivning

Företagslandskapet har alltid haft en analogisk anknytning till krigsföring, särskilt angående konkurrensen av marknadsandelar.  Mycket sker i likhet med strategier till att, antingen avancera eller försvara sin rådande position.  I samtiden av den digitala globaliseringen, där varumärken agerar riktmärken, gränser utgörs av utbud och efterfrågan, och viktiga positioneringar sker genom segment och målgrupper. Kartan är således uppritad av avtal, lagar och förhandlingar under vilka företag verkar.

Företags fördelar involverar data, human kapital, kontrakt och innovation. Centralt – är därmed skyddandet av både materiella och immateriella tillgångar i verksamhetens värdeskapande.

För att generera inkomster och säkra långsiktigt lönsamhet är juridisk expertis helt avgörande. Våra jurister är ständigt uppdaterade i enlighet med aktuella och ständigt förändrad utveckling. Detta för att kunna bidra med de mest adekvata och avgörande juridiska råden för våra klienters framåtskridande.

Projektledning

Alla verksamhetsprojekt är fyllda av möjligheter. Dessvärre, missar många projekt “mitt-i-prick”, och går därmed miste om de verkligt stora nyttoeffekterna.

Anledningen, är mer än ofta, bristande ledarskap och missledda projektplaner. Både forskning och vår erfarenhet visar att kommunikationen mellan avdelningar och team, samt bristfälliga krav och direktiv. Är de främsta orsakerna som resulterar i flest fel. Våra konsulter leder och agerar utifrån konsensus bland alla intressenter. Detta för att  producera synergieffekter. Konstruktionerna leder till sömnlösa interaktioner, god stämning och stark effektivitet i vilket projekt det än gäller.